Ülkemizde vergi alınan alanlardan bir tanesi de kiralardır. Mülk sahiplerinin kiralama sonucunda elde ettikleri gelirlerden belli oranlarda vergi alınmaktadır. Kira gelir vergisi alınan mülklerin sadece ev ya da işyeri olduğu düşünülmemeli ve bunun o Alınan vergiler elde edilen yıllık kira gelirinin durumuna göre farklılık göstermektedir. Kira geliri belli bir seviyenin altında bulunanlarda kira gelir vergisi alınmaz iken söz konusu seviyenin üzerinde bulunan kişilerin kira gelir seviyelerine göre belli oranlarda vergi alınmaktadır. Kira gelir vergisi vermeden önce kira gelirinin net olarak hesaplanması ve ilgili yasada belirtilen hususların söz konusu miktardan düşülmesi gerekmektedir. Bu miktar düşüldükten sonra geriye kalan gelir üzerinden
kira vergisi hesaplama

işlemi yapılmaktadır. Kira Vergisi Hesaplama Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kira geliri elde edildikten sonra her yıl belli bir oranda istisna oranı düşülmekte ve geriye kalan miktar üzerinden kira vergisi hesaplama işlemi yapılmaktadır. İstisna oranları ya da miktarları her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır. Bu sene de kurum tarafından istisna edilecek olan tutar belli olmuş ve 3.900 lira olduğu belirtilmiştir. Söz konusu miktar yıllık kira miktarından düşmekte ve geriye kalan miktar üzerinden kira gelir vergisinin hesaplanması yapılmaktadır. Fakat bununla ilgili de bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekildedir:
  • Yıllık kira geliri 110.000 lira ve üzerinde olan mükellefler için istisna edilecek miktar uygulanmamaktadır.
  • Bir mülkün birden fazla ortağının bulunması durumunda her ortak için istisna edilecek miktar ayrı ayrı uygulanacaktır.
  • Birden fazla kira geliri olan mükellefler için istisna edilecek tutar her mülk için değil toplam gelir üzerinden bir defa uygulanacaktır.
  • Miras konumunda olan mülkler için mirasçı sayısı kadar istisna edilecek miktar uygulanabilmektedir.

Kira vergisi hesaplama işleminde toplam gelirden çıkarılan bir başka miktar daha bulunmaktadır. Götürü gider adı verilen miktar da kira gelirinden çıkarılmaktadır. Bunun için öncelikle toplam kira gelirinden istisna bedelin düşülmesi gerekmektedir. Bu miktar düşüldükten sonra geriye kalan tutarın %15’lik kısmı hesaplanmakta ve bu miktar düşülmektedir. Daha sonra geriye kalan miktardan gelir vergisi alınmaktadır. Götürü giderin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle yapılan yanlışlardan bir tanesi istisna tutar çıkarılmadan yapılan hesaplamalardır ki bu yanlış sonuçlar vermektedir. Bir diğeri ise yapılan değişikliğin dikkate alınmamasıdır. Kira vergisi hesaplama işlemi yapılırken geçmiş senelerde götürü gider oranı %25 idi fakat yapılan değişiklikle bu oran %15 olmuştur. Kira Vergisi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır? Kira vergisi hesaplama

için bir örnek vermek gerekirse kişinin yıllık kira gelirinin 13.900 lira olduğunu varsayalım. Öncelikle bu miktardan istisna tutar olan 3.900 liranın çıkarılması gerekmektedir. Yani 13.900-3.900=10.000 TL işlemi yapılmalı ve geriye kalan tutar bulunmalıdır. Daha sonra ise bu miktardan götürü giderin çıkarılması gerekmektedir. Götürü gider kalan tutarın %15’idir. 10.000 liranın %15’i de 1.500 lira yapmaktadır. 10.000-1.500=8.500 TL sonucu elde edilmektedir. Geriye kalan tutar 8.500 lira olduğu için bu miktar üzerinden gelir vergisi hesabıyla alınacak olan kiranın belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan yeni düzenlemelere göre yaklaşık 14.800 liraya kadar %15 gelir vergisi alınırken 34.000 liraya kadar olan gelirler için ise %20 vergi alınmaktadır. 120.000 lira için %27, daha yüksek miktarlar için ise %35 vergi alınmaktadır. Vergi hesaplamaları ile ilgili istisna durumlar olabildiğinden bir uzmana hesaplattırmak en doğru sonucu verecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Ziyaretçi Yorumları (0)

Yorum Bırakın

[ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar (*) ile işaretlendi!